Kinderrechten als basis voor kwaliteitsvolle opvang en integratie. Op woensdag 5 oktober 2016 zet de Kinderrechtencoalitie de rechten van kinderen in migratie centraal.

Sinds 2013 publiceren we jaarlijks een update van ons laatste Alternatief Rapport op onze website. De update 2015 staat nu online.

Minister Gatz antwoordde op 9.06.2016 op een vraag van Tine Soens over de impact van racisme op kinderen. Beide verwezen naar het Kinderrechtenforum van de Kinderrechtencoalitie.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen presenteerde op 03.12.2015 haar publicatie “Omgaan met de effecten van discriminatie en racisme op kinderen”.

De Kinderrechtencoalitie publiceerde position papers over onderwijskwaliteit vanuit kinderrechtenperspectief, (online) privacy en rol opvoedingsverantwoordelijken en kinderen in een (vecht-)scheiding. 

Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Ombudsdienst pleiten voor tijdelijk onderwijsverblijf voor kinderen zonder papieren.

Het Adviesorgaan van het NCRK heeft publiek stelling ingenomen m.b.t. de situatie van kinderen in migratie.